Η Mallouppas Fashion δραστηριοποιείται στον τομέα της μόδας λιανικού εμπορίου, εκπροσωπώντας διεθνείς επωνυμίες μόδας όπως την CALZEDONIA, INTIMISSIMI, INTIMISSIMI UOMO και FALCONERI.

Ως Όμιλος δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητά σας και να διαχειριστούμε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας για ιδιωτικότητα και δεσμευόμαστε να το προασπίσουμε. Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Η εν λόγω Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχετε στις εταιρίες του Ομίλου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας στα καταστήματα, την ιστοσελίδα μας και σε οποιαδήποτε επικοινωνία έχετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας


Πολιτική Απορρήτου του Ομίλου. Τι περιλαμβάνει;

Η Πολιτική Απορρήτου του Ομίλου (στο εξής η «Πολιτική») εξηγεί ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγονται και για ποιο σκοπό υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς και πότε και γιατί τα προσωπικά δεδομένα αποστέλλονται εντός του Ομίλου και σε τρίτα μέρη. Τέλος, η Πολιτική αναφέρει τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Πολιτική αυτή ισχύει για εσάς όσον αφορά την επικοινωνία σας με τον Όμιλό μας και/ή την επικοινωνία μας μαζί σας αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.


Ποια είδη προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και για ποιο σκοπό; 

Προσωπικά δεδομένα, ή προσωπικές πληροφορίες, σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες για ένα πρόσωπο, από τις οποίες το πρόσωπο μπορεί να ταυτοποιηθεί. Δεν περιλαμβάνουν δεδομένα στα οποία η ταυτότητα αφαιρέθηκε (ανώνυμα δεδομένα). Τέτοια προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από εμάς εντός του πλαισίου της επιχειρηματικής μας σχέσης, περιλαμβάνουν:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Πόλη διαμονής 
 • Πλήρη διεύθυνση η οποία απαιτείται μόνο σε περίπτωση αποστολής καταλόγου
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Κινητό τηλέφωνο 
 • Ημερομηνία γεννήσεως (προαιρετικό)

Ο Όμιλος συλλέγει τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται ούτως ώστε να επιτρέπουν στον Όμιλο να εκτελεί τις υπηρεσίες για τις οποίες εγγράφηκε ο πελάτης. Τα Προσωπικά Δεδομένα Πελάτη συλλέγονται μόνο για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και ίσως χρησιμοποιηθούν (σύμφωνα με τις προτιμήσεις τις οποίες έχετε εκφράσει και/ή τις εντολές τις οποίες δώσατε) για αποστολή εμπορικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου, τηλεφώνου και μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προς ενημέρωσή σας σχετικά με τις επωνυμίες για τις οποίες εγγραφήκατε. Σε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού μηνύματος ή ταχυδρομικώς, ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, πιθανόν να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε. Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται κυρίως όταν οι πελάτες επισκεφθούν τα καταστήματα των επωνυμιών του Ομίλου και συμπληρώσουν ένα έντυπο εγγραφής πελατών. Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται επίσης διαδικτυακώς και/ή μέσω της συμμετοχής σε οποιαδήποτε εκδήλωση και/ή διαγωνισμό μας. Επεξεργαζόμαστε τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2018/679 (ΓΚΠΔ) και της ισχύουσας κυπριακής νομοθεσίας όπως αυτή τροποποιείται ανά διαστήματα.

Ο Όμιλος συλλέγει τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται ούτως ώστε να επιτρέπουν στον Όμιλο να εκτελεί τις υπηρεσίες για τις οποίες εγγράφηκε ο πελάτης. Τα Προσωπικά Δεδομένα Πελάτη συλλέγονται μόνο για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και ίσως χρησιμοποιηθούν (σύμφωνα με τις προτιμήσεις τις οποίες έχετε εκφράσει και/ή τις εντολές τις οποίες δώσατε) για αποστολή εμπορικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου, τηλεφώνου και μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προς ενημέρωσή σας σχετικά με τις επωνυμίες για τις οποίες εγγραφήκατε. Σε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού μηνύματος ή ταχυδρομικώς, ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, πιθανόν να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε. Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται κυρίως όταν οι πελάτες επισκεφθούν τα καταστήματα των επωνυμιών του Ομίλου και συμπληρώσουν ένα έντυπο εγγραφής πελατών. Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται επίσης διαδικτυακώς και/ή μέσω της συμμετοχής σε οποιαδήποτε εκδήλωση και/ή διαγωνισμό μας. Επεξεργαζόμαστε τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας κυπριακής νομοθεσίας όπως αυτή τροποποιείται ανά διαστήματα.

 • Για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση 
 • Για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων 
 • Για σκοπούς διασφάλισης νόμιμων συμφερόντων

Εντός του πλαισίου άσκησης της δραστηριότητάς μας, έχουμε το νόμιμο συμφέρον της προώθησης των επωνυμιών μας μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων σε υφιστάμενους πελάτες του Ομίλου, εκτός και αν μας έχετε ζητήσει το αντίθετο. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση και αποστολή πληροφοριών για αποκλειστικές προσφορές, τελευταία νέα και εκδηλώσεις σε καταστήματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή ταχυδρομείου.

 • Βάσει της συγκατάθεσής σας

Δεδομένου ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, η νομιμότητα της επεξεργασίας έγκειται στη συγκατάθεσή σας. Μία τέτοια συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων η οποία έλαβε χώρα πριν την ανάκληση. 

Αυτό ισχύει επίσης για την ανάκληση δήλωσης συγκατάθεσης η οποία μας δόθηκε πριν την αρχή της ισχύος του ΓΚΠΔ, δηλαδή την 25η Μαΐου 2018.

Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα έχετε πάντοτε την ευκαιρία να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και/ή να μας δώσετε εντολή για αναστολή των διαφημιστικών μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή

 • Για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο καλύτερος τρόπος είναι να επιλέξετε το σύνδεσμο «unsubscribe» (διαγραφή) που βρίσκεται σε κάθε μήνυμα που λαμβάνετε. 
 • Για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων SMS, μπορείτε να καλέσετε δωρεάν τον αριθμό που αναγράφεται στο SMS και ο αριθμός σας θα εγγραφεί αυτόματα στον κατάλογο των διαγραμμένων επαφών.

Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για επεξεργασία των αιτημάτων πελατών εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους. Εργαζόμαστε συνεχώς για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας ούτως ώστε να σας επιτρέπουμε εύκολα να διακόψετε την επικοινωνία μαζί μας.


Πότε και για ποιους λόγους ο Όμιλός μας μπορεί να μοιραστεί προσωπικά δεδομένα εντός της Mallouppas Fashion και με άλλους οργανισμούς

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται μπορούν να μεταφερθούν/αποσταλούν σε τρίτες εταιρίες επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες εκτελούν κάποιες λειτουργίες εκ μέρους μας. Ο Όμιλός μας συνεργάζεται με προσεκτικά επιλεγμένους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι μας βοηθούν με τις υπηρεσίες τεχνολογίας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι μοιραζόμαστε απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα ούτως ώστε να επιτρέψουμε στους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 
Όταν το μέρος με το οποίο μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι μία νομική οντότητα, δηλώνουμε με το παρόν ότι λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα και/ή ενέργειες για διασφάλιση ότι οι υπάλληλοι και/ή οι εκπρόσωποι του τρίτου μέρους θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα ανώτερα διαθέσιμα πρότυπα και θα συμμορφωθούν με όλες τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και την κυπριακή νομοθεσία και κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων (όπως τροποποιείται από καιρό εις καιρό) και τον ΓΚΠΔ και οποιαδήποτε επικείμενη ή συμπληρωματική νομοθεσία. 
Κάποιοι Πάροχοι Υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε λειτουργούν διαδικτυακά κανάλια και δημοσιοποιούν διαδικτυακές διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στα εν λόγω διαδικτυακά κανάλια εκ μέρους μας. Για παράδειγμα, ίσως έχετε παρατηρήσει διαφημίσεις των προϊόντων και υπηρεσιών μας καθώς χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν/αποσταλούν σε συνεταιρικές μας επωνυμίες ή μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από τρίτα μέρη τα οποία συνεργάζονται με τους συνεταίρους μας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα προστασίας για διασφάλιση της επαρκούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της επεξεργασίας τους σύμφωνα με αυτή την Πολιτική. 
Εκτός από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική, δεν κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας εκτός και αν έχουμε το νομικό δικαίωμα ή υποχρέωση να το πράξουμε (για παράδειγμα, εάν απαιτείται από Δικαστικό Διάταγμα ή για σκοπούς πρόληψης απάτης ή άλλου εγκλήματος ή ως αποτέλεσμα νομικής υποχρέωσης) και/ή εάν είναι απαραίτητο να προασπίσουμε τα νομικά μας δικαιώματα. Ο Όμιλός μας δεν πωλεί δεδομένα πελατών σε τρίτα μέρη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.  


Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Διοίκηση της Mallouppas Fashion δεσμεύεται για το σεβασμό, προστασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Υλοποιήσαμε αριθμό μέτρων για να διασφαλίσουμε ότι αυτό ισχύει.

Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε ασφαλιστικές δικλείδες στον υπολογιστή όπως firewalls και κρυπτογράφηση δεδομένων. Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση δίδεται μόνο σε υπαλλήλους οι οποίοι την χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως μέρος των πολιτικών μας, εφαρμόζουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα προστασίας σε σχέση με τη συλλογή, αποθήκευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές περιβάλλον. Ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων, πρέπει να τονισθεί ότι δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων τα οποία μεταφέρετε προς εμάς μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να επικαιροποιούμε αυτά τα μέτρα, κατά τον δέοντα τρόπο, ανάλογα με τις διαθέσιμες τεχνολογίες. 


Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο επιθυμείτε εσείς και για όσο παραμένετε πελάτης των καταστημάτων μας. Η γενική πολιτική διατήρησης του Ομίλου μας είναι να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για 6 έτη μετά τον τερματισμό της επιχειρηματικής μας σχέσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για σκοπούς νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων, διευθέτησης αντιδικιών, πρόληψης απάτης και κατάχρησης ή για την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεών μας, μπορεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά το τέλος παροχής υπηρεσιών προς εσάς, ή για περισσότερο χρόνο από ότι καθορίζεται στη γενική πολιτική διατήρησής μας. 


Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα σας

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2018/679  (ΓΚΠΔ), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, έχετε διάφορα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία διατηρούμε για εσάς και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Αυτά είναι:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας επιτρέπει για παράδειγμα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα αίτησης διόρθωσης (τροποποίησης) των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να διορθώνετε ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα τα οποία διατηρούμε για εσάς, παρόλο που θα χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.  
 • Δικαίωμα αίτησης διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν έχουμε λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι πιθανόν να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημα διαγραφής για συγκεκριμένους νομικούς λόγους τους οποίους θα κοινοποιήσουμε σε εσάς, εάν ισχύουν, κατά τη χρονική στιγμή του αιτήματός σας. Σε τέτοια περίπτωση, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν αλλά δεν θα τύχουν επεξεργασίας, μέχρι τη λήξη της υποχρέωσης διατήρησής τους. 
 • Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης. Αυτό σας επιτρέπει να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών κατ’οποιανδήποτε στιγμή. Δύνασθε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας προς εμάς, είτε μέσω διαγραφής από τους καταλόγους λήψης μηνυμάτων SMS, ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, είτε με αλλαγή των προτιμήσεων μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος όλων των μη συναλλαγματικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αυτές οι επιλογές προσφέρονται κατά την εγγραφή σας στους καταλόγους ηλεκτρονικών μηνυμάτων και στα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας αποστέλλουμε. Σημειώστε ότι η απόσυρση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν την απόσυρση ή ανάκλησή της από εσάς. 
 • Δικαίωμα αντίρρησης ή απαγόρευσης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να παύσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες. Από τη στιγμή που αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εμείς παύουμε να το πράττουμε εκτός και αν παρουσιάσουμε θεμιτούς λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. 
 • Δικαίωμα μεταφοράς των πληροφοριών σας. Μπορείτε να αιτηθείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε μορφή η οποία είναι δομημένη και χρησιμοποιείται συνήθως, καθώς και να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων κατευθείαν από εμάς προς τους οργανισμούς που θα μας υποδείξετε. 
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου.  Εάν έχετε εξασκήσει οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν ικανοποιηθεί επαρκώς από εμάς, έχετε το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 


Τι χρειαζόμαστε από εσάς 

Πιθανόν να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή άσκηση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων σας). Αυτό είναι ένα μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να τα λάβει. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με το αίτημά σας με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας ανταπόκρισής μας.


Χρόνος ανταπόκρισης 

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε όλα τα εύλογα αιτήματά σας εντός της διάρκειας ενός μηνός. Κατά καιρούς αυτό μπορεί να μας πάρει περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαιτέρως σύνθετο ή εάν έχετε αποστείλει αριθμό αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας κρατάμε ενήμερους.


Δεδομένα τα οποία μεταφέρονται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο ΓΚΠΔ και η ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία όπως αυτή τροποποιείται από καιρό εις καιρό απαγορεύουν τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής (ΕΟΠ), εκτός εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεδομένα μεταφέρονται σε χώρες εκτός της ΕΕ ή της ΕΟΠ μόνο εάν (α) απαιτείται από το νόμο (π.χ. υπόχρεωση αναφοράς υπό τη φορολογική νομοθεσία), ή (β) έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας. 
Εάν χρησιμοποιούνται πάροχοι υπηρεσιών σε τρίτο κράτος, όλα τα εύλογα και πρακτικά δυνατά μέτρα θα παρθούν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με το επίπεδο προστασίας δεδομένων της Ευρώπης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Οποιαδήποτε μεταφορά σε μέρη που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις νομικές και ρυθμιστικές πρόνοιες του ΓΚΠΔ και την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία όπως αυτή τροποποιείται από καιρό εις καιρό. Όσον αφορά την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δημιουργία προφίλ κατά τη δημιουργία και ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής σχέσης, συνήθως δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα σας πληροφορήσουμε ξεχωριστά.


Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στα ψώνια. Επομένως, επιπρόσθετες λειτουργίες και χαρακτηριστικά μπορεί να ενσωματωθούν στην ιστοσελίδα μας στο μέλλον. Αυτό συνεπάγεται περιοδικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας, ούτως ώστε να αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε στην Πολιτική Απορρήτου κατά διαστήματα, ούτως ώστε να παραμένετε πάντοτε ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 23 Μαΐου 2018.


Επικοινωνήστε μαζί μας 

Οι ανησυχίες σας είναι σημαντικές για εμάς και προσπαθούμε να αναποκρινόμαστε σε όλα σας τα αιτήματα άμεσα. Εάν κατ’οποιονδήποτε χρόνο θεωρείτε ότι έχετε λάβει εμπορικά ηλεκτρονικά μηνύματα από τη Mallouppas Fashion από άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να μας το αναφέρετε. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ή σε περίπτωση που έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected] ή τηλεφωνικώς στο 22550525.